Uslovi korišćenja

SADRŽAJ

 1. Pristup portalu
 2. Intelektualno vlasništvo
 3. Korišćenje internet stranice
 4. Podaci navedeni na internet stranici
 5. Lični podaci
 6. Promena internet stranice i uslovi korišćenja
 7. Menadžer i hosting

 

1. PRISTUP PORTALU

Internet portal „Ukusno i Brzo“ (Carnex) (Portal) Vam želi dobrodošlicu. Pristup Portalu radi pregleda je slobodan.

Za interaktivno korišćenje Portala neophodno je popunite pristupnicu, a obavezno podatke u poljima koja su označena zvezdicom. Popunjavanjem i podnošenjem pristupnice dobijate status registrovanog korisnika (Registrovani Korisnik).  Podnošenjem pristupnice potvrđujete da su svi podaci koje su u njoj navedeni tačni i da dokazuju Vaš identitet. Pristupnice će se čuvati u našem informacionom sistemu.

Netačne i nepotpune prijave pristupa Portalu neće se obrađivati. Molimo Vas da nas obavestite o svim promenama u vezi sa podacima iz pristupnice koji se obavezno unose (označene zvezdicom). Portalu možete pristupiti i bez popunjavanja pristupnice, ali ovo može ograničiti mogućnosti da primate određene sadržaje, proizvode ili usluge koje pruža Portal i onemogućava aktivno učešće u interaktivnim sadržajima na Portalu (postavljanje sadržaja, komentarisanje, učešće u aktivacijama i slično). Prijavu za prijem biltena Portala (newsletter) možete izvršiti i putem emaila, bez registracije za interaktivno korišćenje Portala.

Kao Registrovani Korisnik, naredne pristupe Portalu radi interaktivnog učešća ostvarujete unošenjem email adrese i individualne lozinke. Kao Registrovani Korisnik, sami određujete lozinku, uz mogućnost da je možete bilo kada promeniti. U odnosu na treća lica sami obezbeđujete sigurnost lozinke i odgovarate za moguće zloupotrebe. Portal će Vam obezbediti mogućnost da prijavite svaki slučaj zloupotrebe svoje lozinke.

Pristupom Portalu, kao običan ili Registrovani Korisnik, prihvatate u potpunosti i dužni ste da se pridržavate ovih Opštih pravila korišćenja Portala (Opšta pravila). U slučaju nepoštovanja Opštih pravila, može Vam biti zabranjen interaktivni pristup Portalu, o čemu ćete biti obavešteni u najkraćem mogućem roku. Pristup Portalu predstavlja istovremeno i prihvatanje kolačića (cookies).

Portal će nastojati da internet stranica uvek bude dostupna, ali ne može garantovati da će tako biti u svim okolnostima. Pristup Portalu može biti ograničen zbog održavanja, ažuriranja, ali i zbog tehničkih grešaka ili drugih razloga na koje nemamo uticaj.

 

2. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Internet stranica i svi njeni elementi (trgovački znakovi, brendovi, tekstovi, fotografije, video snimci, autorska prava i sva ostala prava, bez ograničenja) registrovani su odnosno zaštićeni  kao  intelektualna svojina (all rights reserved).

Korisnik Portala nije ovlašćen da Portal odnosno sadržaje dostupne na Portalu koristi u bilo koje druge svrhe osim lične odnosno privatne. Korišćenje, kopiranje ili predstavljanje Portala odnosno njegovog sadržaja (u celini ili delimično) ili drugih njegovih elemenata u bilo koju drugu  svrhu  odnosno namenu, u medijima ili na bilo koji drugi način, nije dozvoljeno, a posebno, bez ograničenja,  u komercijalne svrhe. Izuzetno, možete biti ovlašćeni da delite (share) sadržaje postavljene na Portalu na internet stranicama trećih lica odnosno društvenim mrežama onda kada je to na Portalu izričito omogućeno. Odobrenje za svako drugo  kopiranje ili na drugi način korišćenje nekih od sadržaja na Portalu mora biti izričito dato u svakom konkretnom slučaju. Zahtevi za ovlašćenja adresiraju se na: administrator@ukusnoibrzo.rs.

 

3. KORIŠĆENJE INTERNET STRANICE

Korišćenje Portala podrazumeva da imate sve potrebne uređaje i programsku opremu za korišćenje. Internet ne garantuje sigurnost, raspoloživost i integritet prenosa podataka, zato Portal ne odgovara   u slučaju grešaka, propusta, brisanja, kašnjenja ili drugih (naročito usled virusa) nedostataka na komunikacijskim linijama, računarskim komponentama i programskoj opremi do kojih nema nikakav pristup ili koji nastanu u slučaju neovlašćenog pristupa Portalu ili degradacije sadržaja objavljenih na Portalu.

Portal ne može biti korišćen radi širenja sadržaja koji su nedozovoljeni ustavom, zakonom ili opštim moralnim načelima. Zabranjeno je korišćenje Portala u političko-propagandne svrhe, za objavljivanje reklamnog sadržaja ili širenje opšte-uznemiravajućih informacija.

Registrovanim Korisnicima Portal omogućava postavljanje određenih sadržaja, komentarisanje postavljenih sadržaja, učešće u aktivacijama i drugu interakciju. U slučaju da postavljate bilo koje sadržaje na Portalu (recepti, fotografije i drugo) (Korisnički Sadržaj), garantujete da ste za to pribavili sva prava i neophodna ovlašćenja i za takvo postavljanje odnosno korišćenje ste isključivo odgovorni. Upozoravamo Vas da Korisnički Sadržaji ne smeju kršiti važeće zakone, moralne standarde i prava drugih. Preporuka Portala je da ne postavljate Korisničke Sadržaje koji predstavljaju oglasne poruke, rešenja ili modne kreacije na kojima se može pojaviti zaštićeni znak (žig, akronim, logotip i slično). Pre objave na Portalu, svaki Korisnički sadržaj koji postavite radi objave biće prethodno administriran. Portal zadržava pravo da ne objavi postavljeni Korisnički Sadržaj ili da naknadno ukloni Korisnički Sadržaj koji je protivan ovim Opštim uslovima, kao i onaj Korisnički Sadržaj za koji oceni da je neprimerenog sadržaja.

Portal može organizovati konkurse ili posebne aktivacije za svoje Registrovane Korisnike. U takvom slučaju, posebna pravila koja, pored ovih Opštih pravila, važe za ovakve rubrike, konkurse ili aktivacije biće objavljena i dostupna korisnicima Portala uz obavezu da ih se pridržavaju. Pristupom svakom ovakvom posebnom sadržaju Portala prihvatate da se pridržavate posebnih uslova pristupa  i korišćenja ovih sadržaja u potpunosti.

Na Portalu se može pojaviti prostor namenjen za korisničke aktivnosti pomoću kojih je omogućeno Registrovanim Korisnicima da se sadržaji na Portalu komentarišu i/ili ocenjuju.

Upozoravamo Vas da ovakvim aktivnostima na Portalu Vaši podaci, postavljeni Korisnički Sadržaji, komentari ili ocene koje dajete i druge korisničke aktivnosti postaju dostupni svima koji posete Portal ili neku drugu internet stranicu trećih lica koja je povezana sa Portalom (Stranice Trećih lica), tako da će biti vidljivi. Portal ni u kom slučaju ne odgovara za Vaše sadržaje, objave, komentare i aktivnosti, eventualne prava trećih lica na ovim sadržajima, niti za njihovu upotrebu od strane drugih korisnika. Upozoravamo Vas da se korisničkim aktivnostima ne smeju kršiti važeći zakoni, moralni standardi i prava drugih. U tom kontekstu zadržavamo pravo da ne objavimo, ili u bilo kom trenutku sa Portala povučemo svaki sadržaj, komentar, ocenu ili drugu korisničku aktivnost koja je protivzakonita, neprimerena i/ili u suprotnosti sa moralnim standardima i/ili pravima drugih. 

Postavljanjem Korisničkog Sadržaja, komentara, ocene ili preduzimanjem druge korisničke aktivnosti, pristajete i saglašavate se da je preduzeta korisnička aktivnost    doborovljna, da portal ima pravo da u okviru svoje internet stranice prikazuje svaki postavljeni I drugi sadržaj naveden u ovim Opštim uslovima, te da po tom osnovu nije dužan da isplaćuje bilo kakvu naknadu ili obeštećenje, da svaki postavljeni ili prikazani sadržaj može biti predmet slobodne ocene drugih korisnika, da može biti komentarisan, kao i da svi posetioci i korisnici Portala kojima je ovakav sadržaj dostupan odnosno vidljiv, isti mogu koristiti u svrhe u koje se postavlja, bez ikakvih vremenskih, teritorijalnih ili drugih ograničenja ili obaveze da po tom osnovu plaćaju naknadu ili obeštećenje. Za svako drugo korišćenje postavljenih ili dostupnih sadržaja od strane posetilaca ili korisnika Portala, potrebna je izričita prethodna saglasnost, pa se molba za davanje ovakvog ovlašćenja možete adresirati na: administrator@ukusnoibrzo.rs.

Upozoravamo Vas da, kada koristite mogućnosti korisničkih sadržaja ili korisničkih aktivnosti direktno preko Portala ili preko internet Stranica Trećih Lica (uključujući i socijalne mreže), Portalu će biti omogućen uvid u osnovne podatke koje ste učinili dostupnim na tim stranicama (na primer, ime i prezime, prikazana slika, datum rođenja, mreža, popis prijatelja, osobe koje pratite ili koje prate Vas, komentari i/ili vaše ocene, kao i drugi podaci za koje ste se opredelili da delite sa ostalima). Takođe, Portal će u okviru svoje internet stranice omogućiti pristupni link i vidljivost Vaših fotografija koje postavljate na Vašem ličnom nalogu na društvenoj mreži Instagram (u okviru opcije „Instagram feed“, kao deo naslovne stranice i podstranice Vaš kutak). Portal će omogućiti da se Korisnički Sadržaji koje postavljate mogu deliti na internet Stranicama Trećih lica odnosno  društvenim  mrežama. Za dostupnost i vrstu dostupnih podataka i sadržaja samostalno odgovarate. Ako više ne želite da neki od Vaših podataka ili sadržaja budu objavljeni na Portalu ili dostupni, potrebno je da izvršite brisanje postavljenih sadržaja odnosno aktivnosti odnosno promenu odgovarajućih parametara privatnosti Vaših naloga na internet Stranicama Trećih Lica. Portal ne odgovara za dostupnost Vaših podataka ili sadržaja, niti za vremenski period koji nastane od momenta promene parametara privatnosti Vašeg računa na internet Stranicama Trećih Lica i brisanja Vaših aktivnosti na Portalu odnosno internetu.

Pojedini sadržaji i aktivnosti koje preduzimate kao Registrovani Korisnik mogu se pojaviti na internet Stranicama Trećih Lica, povezivanjem odnosno pomoću linkova na internet Stranicama Trećih Lica koji upućuju na Portal ili obrnuto (pre svega, društvene mreže, kao na primer Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ itd). Upozoravamo Vas da Portal ne upravlja ovim stranicama, da se na ovim stranicama primenjuju njihova sopstvena opšta i posebna pravila pristupa i korišćenja, te da ste za usklađenost Korisničkih Sadržaja koje postavljate na Portal odnosno korisničkih aktivnosti koje preduzimate na Portalu sa internet Stranicama Trećih Lica samostalno odgovorni. Portal ne odgovara za upotrebu sadržaja sa Portala na Stranicama Trećih Lica u skladu sa uslovima upotrebe koje određuje ta stranica odnosno društvena mreža, a pre svega u kontekstu prava tih stranica u vezi sa dostupnim sadržajima, njihovim trajanjem i brisanjem sadržaja. Upozoravamo Vas da sadržaji na drugim internet stranicama mogu biti "virusni" i da Portal ne preuzimamo odgovornost u odnosu na one koji imaju prava.

Ukoliko primetite korisničke sadržaje ili korisničke aktivnosti na Portalu koje su u suprotnosti sa ovim Opštim  pravilima ili posebnim  pravilima koja se primenjuju za pojedine sadržaje ili aktivnosti na Portalu, možete podneti pritužbu administratoru Portala. Za pritužbe trećih lica koje se odnose na sadržaje ili aktivnosti koje ste Vi preduzimali sa Portalu, odgovarate samostalno.

Takođe, zabranjeno je da sadržaje odnosno aktivnosti koje su preduzeli drugi korisnici Portala upotrebljavate, a posebno na način na koji bi takva upotreba bila suprotna  pravilima  korišćenja ostalih sadržaja koji se nalaze na Portalu, odnosno bez prethodne izričite saglasnosti. Svi zahtevi za korišćenje odnosno ovlašćenja, kao i pritužbe, adresiraju se na: administrator@ukusnoibrzo.rs

 

4. PODACI NAVEDENI NA INTERNET STRANICI

Portal će nastojati da obezbedi ažurnost  svih sadržaja i  podataka koji su na njemu sadržani, ali ne  daje garancije u vezi sa ažurnošću, pravovremenošću ili potpunošću bilo koje informacije ili sadržaja  na Portalu. Upozoravamo Vas da se nepravilnosti i propusti u vezi podataka ili sadržaja objavljenih na Portalu mogu pojaviti zbog tehničkih grešaka u prenosu podataka ili učitavanju podataka. Portal ne garantuje za sigurnost internet mreže, ali će nastojati da obezbedi sigurnost Portala. Svi uočeni propusti ili nepravilnosti u vezi sa funkcionisanjem Portala mogu se adresirati na: administrator@ukusnoibrzo.rs.

Proizvodi, usluge i sadržaji koji su predstavljeni na Portalu ne predstavljaju prodajne ponude za proizvode i usluge, nego služe opštem predstavljanju proizvoda i usluga.

Recepti i saveti koje objavljujemo na Portalu su samo indikativne prirode. Recepti i saveti koje objavljujemo ne predstavljaju metode koji se mogu koristiti u svrhu medicinskog ili kliničkog lečenja. Portal ne garantuje potpuno zadovoljstvo receptima i savetima odnosno rezultatima koji dobijate prilikom upotrebe ili primene tih recepata odnosno saveta i ne preuzima odgovornost za njihovo korišćenje odnosno rezultat. Za sve dodatne informacije pišite nam na adresu: administrator@ukusnoibrzo.rs

Tekstualni linkovi na Portalu mogu vršiti preusmeravanja na internet  Stranice Trećih Lica koje mogu  da budu različite zajednice, informativne prirode ili da služe e-poslovanju, a njihove sadržaje Portal ne nadzire. Portal ni u kom slučaju ne odgovara za sadržaj i ponašanje tih stranica, niti garantuje pouzdanost i tačnost podataka i sadržaja koji su navedeni na internet Stranicama Trećih Lica. Ako  želite da kreirate internet link koji bi  vodio do našeg Portala, molbu za ovlašćenje možete adresirati na: administrator@ukusnoibrzo.rs

Da biste mogli što bolje da iskoristite funkcije naše internet stranice, preporučljivo je da omogućite prihvatanje kolačića. Zapamtite da Vas pomoću kolačića ne možemo identifikovati i da se informacije sačuvane na Vašem računaru kroz kolačiće čuvaju tokom 6 meseci. Prihvatanje kolačića možete da onemogućite tako što ćete promeniti podešavanja Vašeg pretraživača.

 

5. LIČNI PODACI

Administriranje Portala podrazumeva prikupljanje Vaših ličnih podataka prilikom registracije radi interaktivnog korišćenja Portala ili prijave za prijem biletena Portala. Podaci koji  će se prikupljati su svi Vaši lični podaci koje unosite i podnosite prilikom registracije na Portal odnosno prijave za bilten, i to: (i) lično ime i prezime, (ii) e-mail adresa, (iii) adresa (iv) godina rođenja.

Lične podatke napred navedene koje Portal prikupi tretiraće u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i usvojenom politikom zaštite ličnih podataka i oni neće biti dostupni drugim registrovanim korisnicima niti trećim licima izuzev rukovaocu. Prikupljanje i obrada ličnih podataka vršiće se isključivo za potrebe Portala, i koristiće se isključivo u sledeće svrhe:

 • Statistička istraživanja: Vaše podatke i aktivnosti sakupićemo i proučiti (pre svega stranice  koje posećujete i oglase na koje ste kliknuli) tako da bismo odredili Vaš profil i naše usluge bolje prilagodili Vašim očekivanjima. Naša statistička istraživanja i analize  strogo  su poverljive;
 • Praćenje odnosa sa korisnikom: ako nam pošaljete obaveštenje, Vaši podaci se sačuvaju i koriste za odgovor na Vaše pitanje i za praćenje odnosa;
 • Ponudu usluga: slanje biltena, pristup određenim stranicama sa savetima, itd;
 • Prilagođavanje internet stranice Vašim

Pristanak na korišćenje ličnih podataka je dobrovoljan. Davanjem pristanka na korišćenje ličnih podataka dajete saglasnost da se označeni podaci koriste, obrađuju, prenose i pohranjuju od strane vlasnika Portala odnosno drugog društva angažovanog od strane vlasnika Portala u svrhu gore navedenu, bez potrebe da se sa svakom takvom radnjom preduzetog korišćenja obaveštavate. Pristanak podrazumeva i pristanak na sve naknade izmene načina korišćenja ličnih podataka ukoliko su posledica naknadnih izmena zakonskih propisa.

Upozoravamo Vas da će Vaši lični podaci a koji se isključivo odnose na korisničko ime i fotografiju (prazno polje, ukoliko fotografija nije postavljena) biti dostupni svim posetiocima Portala  prilikom  preduzimanja aktivnosti na Portalu, a pre svega kada (i) postavljate Korisnički Sadržaj, (ii) preuzmete prenosive sadržaje, (iii) komentarišete ili ocenjujete postavljene sadržaje, (iv) učestvujete u aktivaciji, igri  ili  takmičenju, (v)  pošaljete  nam elektronsko  obaveštenje, (vi)  ispunite  anketu ili istraživanje ili (vii) kada komunicirate sa stranom Portala preko internet Stranica Trećih Lica ili  neposredno  na takvim stranicama .Na svakom Korisničkom Sadržaju koji postavite biće vidljivo vreme postavljanja.

Preduzimanjem bilo koje od napred navedenih aktivnosti dajete Vašu izričitu saglasnost za prikupljanje i obradu podataka koje ste nam učinili dostupnim, odnosno za dostupnost Vaših ličnih podataka na Portalu.

Registracijom na Portal, biće kreiran Vaš lični nalog na Portalu kojem možete pristupiti korišćenjem email adrese i kreirane lozinke u bilo kom trenutku. U okviru Vašeg ličnog naloga na Portalu, ovlašćeni ste da u bilo kom trenutku unosite odnosno menjate Vaše lične podatke. Takođe, u skladu sa važećim zakonom o zaštiti ličnih podataka, imate pravo da u svakom trenutku pristupite svojim ličnim podacima, uskratite saglasnost za njihovu dalju obradu, zahtevate njihovu izmenu ili dopunu i brišete ih. To pravo možete da ostvarite bilo kada pošto nam pošaljete elektronsku poštu na adresu: administrator@ukusnoibrzo.rs.

Pristanak na korišćenje ličnih podataka može se opozvati u bilo kom trenutku. Korišćenje ličnih podataka može prestati i ukoliko prestane potreba za njihovih korišćenjem, odlukom nadležnog organa ili na drugi način. U svakom od ovih slučajeva prestanka korišćenja ličnih podataka, prestaće se sa daljim korišćenjem Vaših podataka, a podaci će biti brisani. O svakoj izmeni, dopuni ili brisanju Vaših podataka bićete obavešteni.

Carnex portal Ukusno i brzo je obezbedio pravo da u svakom trenutku izvršite uvid u podatke koji se na Vas odnose, da zahtevate ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, prekid ili privremenu obustavu korišćenja podataka, u skladu sa zakonom. Na Vaš zahtev, Carnex portal Ukusno i brzo će Vam, o Vašem trošku, izdati kopiju podataka koji se na Vas odnose. 

Upozoravamo Vas da na internet Stranicama Trećih Lica može da vlada drugačija praksa prikupljanja i obrade ličnih podataka nego na Portalu. Upozoravamo Vas da nemamo nikakvu kontrolu nad sakupljanjem i obradom podataka na Stranicama Trećih Lica i zato Vam predlažemo da pogledate njihovu politiku zaštite ličnih podataka. Uzmite u obzir da su internet linkovi na stranici objavljeni samo zato da bismo Vam olakšali navigaciju po internetu. Posećivanje internet Stranica Trećih Lica zavisi samo od Vašeg izbora i takvu aktivnost preuzimate na Vašu odgovornost. 

 

6. PROMENE INTERNET STRANICE I USLOVA UPOTREBE

Portal zadržava pravo promene sadržaja i podataka koji se pojavljuju na Portalu. Promene se mogu vršiti pre svega radi usklađivanja odnosno poštovanja zakona, važećih propisa i njihovih izmena, kao i radi poboljšanja sadržine i finkcionsanje Portala, ali i na osnovu sopstvenog nahođenja. Ukoliko takve promene budu zahtevale promenu ovih Opštih uslova, Portal će izvršiti potrebne promene. 

Opšta pravila će uvek biti dostupna na Portalu, uključujući i sve izmene i dopune. Obaveza svakog korisnika je da sadržinu Opštih pravila redovno proverava pre ponovnog pristupanja Portalu i korisnik isključivo odgovara za ispunjenje ove obaveze.

 

7. MENADŽER I HOSTING

Portal “Ukusno i brzo” u vlasništvu je društva CARNEX d.o.o. Industrija mesa Vrbas, Ul. Kulski put br. 26, matični broj 08055904, PIB 100637458. Menadžer Portala koji će ujedno vršiti prikupljanje i obradu ličnih podataka je društvo DRIVE DOO Beograd, Terazije 7-9, MB: 20622156. Radi realizacije bilo kog prava ili ovlašćenja u vezi sa korišćenjem ličnih podataka, možete se obratiti putem redovne pošte na adresu menadžera Portala ili elektronskom poštom na e-mail adresu: administrator@ukusnoibrzo.rs.